Programmamanagement duurzame inzetbaarheid

Programmamanagement duurzame inzetbaarheid stuurt op de samenhang tussen projecten en activiteiten en het realiseren van de geplande doelen. Op basis van het advies duurzame inzetbaarheid stel je vervolgens de strategische doelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid vast. Daarna start je diverse projecten, acties of processen op, die de inzetbaarheid van je medewerkers verbeteren. Deze projecten kunnen helaas al snel een eigen leven gaan leiden als er geen goede coördinatie is, met als risico dat je uiteindelijke de doelen niet haalt. Door een tijdelijk programma in te richten kun je deze projecten en activiteiten beter coördineren en tijdig bijsturen indien nodig.

Programmamanagement duurzame inzetbaarheid: de radertjes grijpen in elkaar.
Programmamanagement: de radertjes grijpen in elkaar.

Inhoud programmamanagement

De programmamanager vormt samen met de betrokken medewerkers het programmateam. Dit team stelt als eerste samen het programma canvas op. Hierin staat kort en bondig omschreven:

  1. Waarom doen we het?
  2. Hoe gaan we het doen?
  3. Wat gaan we doen?
  4. Wat doen we niet?
  5. Wie en wat hebben we nodig?
  6. Welke kansen en bedreigingen zien we?

Vervolgens komt het programmateam in een maandelijkse bijeenkomst bij elkaar om de voortgang van projecten en activiteiten te bespreken. Hierbij wordt de welbekende PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) gehanteerd. Het programmateam kijkt wat goed loopt en of de verwachtingen waargemaakt worden. Ook kijken zij waar bijsturing gewenst is. De programmamanager brengt vervolgens verslag uit aan directie of bestuur.

Wil je het programmamanagement duurzame inzetbaarheid uitbesteden aan een professional?
Neem dan contact op met Astrid Vitaal voor het bespreken van de mogelijkheden en een vrijblijvende offerte.