Duurzame inzetbaarheid

Gezonde, vitale medewerkers zijn bekwaam voor hun functie, zijn gemotiveerd. Ze hebben plezier in hun werk en kunnen meebewegen met de ontwikkelingen van het bedrijf en de markt. Daardoor zijn deze medewerkers effectiever en productiever. Zij zorgen ervoor dat dienstverlening aan klanten, nu en in de toekomst, gecontinueerd kan worden. Er zijn echter diverse factoren die dit werkvermogen kunnen belemmeren. Astrid Vitaal maakt deze factoren inzichtelijk. Hieruit volgt een advies met interessante interventies die een positief effect hebben op je bedrijfsvoering. Een win-win situatie voor zowel werknemer als werkgever.

Astrid de Rooij – Consulent Duurzame Inzetbaarheid

Thema’s duurzame inzetbaarheid

Er zijn diverse thema’s die kunnen spelen binnen je organisatie die invloed kunnen hebben op het werkvermogen van je medewerkers:

  • Zijn je medewerkers nog fit en gezond genoeg om nu en in de toekomst het werk te kunnen blijven doen?
  • Kunnen je medewerkers de werkdruk nog wel aan?
  • Werken je medewerkers nog met plezier bij jouw organisatie?
  • Ben je nog een aantrekkelijke werkgever?
  • Lukt het jouw medewerkers om privé en werk te combineren?
  • Zijn je medewerkers flexibel genoeg om mee te bewegen met alle ontwikkelingen?

Het aanbod aan interventies is groot. Om succesvol te zijn in duurzame inzetbaarheid is het belangrijk eerst goed te kijken waar mogelijke problemen zich voor kunnen gaan doen. Dan kunnen de juiste keuzes gemaakt worden. Astrid Vitaal kan hierbij ondersteunen.

Diensten

Hiervoor kun je bij Astrid Vitaal aankloppen:

Wil jij ook continuïteit voor je bedrijfsvoering met medewerkers die met plezier werken, minder verzuimen en duurzaam inzetbaar zijn? Neem duurzame inzetbaarheid dan op in je strategische doelen en start met een grondige analyse binnen je organisatie. Astrid Vitaal wil je daarbij graag ondersteunen. Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden en een vrijblijvende offerte.