Onderzoek en advies Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het gaat over het presteren van je medewerkers, nu en in de toekomst. Met de oriëntatiescan kun je inzicht krijgen waar voor jouw organisatie de grootste risico’s of de meeste kansen liggen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk om goed te onderzoeken wat binnen jouw bedrijf speelt en waar belemmeringen kunnen ontstaan. Een goede probleemdiagnose is de basis voor succesvolle interventies. Het Onderzoek en advies Duurzame Inzetbaarheid van Astrid Vitaal kan inzicht geven in wat de kosten zijn van verminderde inzetbaarheid en waar effectief in geïnvesteerd kan worden om inzetbaarheid te verbeteren.

Onderzoek en advies duurzame inzetbaarheid
Onderzoek en advies: Het levert wat op!

Hoe is het onderzoek en advies duurzame inzetbaarheid opgebouwd?

Het Onderzoek en advies Duurzame Inzetbaarheid is gebaseerd op de theorie van Peter Dona (Boom uitgevers 2020). Hij heeft duurzame inzetbaarheid in een model gevat dat de dimensies Gezondheid & vitaliteit, Flexibiliteit, Cultuur & leiderschap en Mobiliteit bevat. Astrid Vitaal kan één of meerdere thema’s volgens dit model onderzoeken en advies uitbrengen. Dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Onderzoek: op basis van cijfers uit het bedrijf en de markt krijg je een goed beeld van het niveau van kansen en risico’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Als deze data niet beschikbaar zijn, zal ik kwantitatief of kwalitatief onderzoek uitvoeren. Uiteraard worden je medewerkers hierbij betrokken.
  2. Analyse: de informatie uit het onderzoek leidt vervolgens tot conclusies en een advies voor interventies.
  3. Het advies presenteer ik ten slotte in een rapport, onderbouwd met kosten en opbrengsten.

De ervaring leert dat een investering in duurzame inzetbaarheid vaak meer oplevert dan dat het kost.
Wil je ook inzetten op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Astrid Vitaal kan ondersteunen bij het maken van een goede probleemanalyse en een onderbouwd advies.
Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden en een vrijblijvende offerte.