Projectmanagement duurzame inzetbaarheid

Projectmanagement duurzame inzetbaarheid stuurt op het realiseren van de geplande doelen en de samenhang tussen activiteiten. Op basis van het advies duurzame inzetbaarheid stel je vervolgens de doelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid vast. Daarna start je diverse workshops, acties of processen op, die de inzetbaarheid van je medewerkers verbeteren. Als er geen goede coördinatie is kunnen al deze projecten en activiteiten helaas al snel een eigen leven gaan leiden. Daarmee loop je het risico dat je uiteindelijke je doelen niet haalt. Door het projectmanagement uit te besteden aan Astrid Vitaal vindt er coördinatie plaats tussen de activiteiten en kan er tijdig bijgestuurd worden, indien nodig.

Programmamanagement duurzame inzetbaarheid: de radertjes grijpen in elkaar.
Projectmanagement: de radertjes grijpen in elkaar.

Inhoud projectmanagement duurzame inzetbaarheid

Astrid Vitaal vormt samen met de betrokken medewerkers het projectteam. Dit team stelt als eerste samen het project canvas op. Hierin staat kort en bondig omschreven:

  1. Waarom doen we het?
  2. Hoe gaan we het doen?
  3. Wat gaan we doen?
  4. Wat doen we niet?
  5. Wie en wat hebben we nodig?
  6. Welke kansen en bedreigingen zien we?

Vervolgens komt het projectteam in een maandelijkse bijeenkomst bij elkaar om de voortgang van projecten en activiteiten te bespreken. Hierbij wordt de welbekende PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) gehanteerd. Het projectteam kijkt wat goed loopt en of de verwachtingen waargemaakt worden. Ook kijken zij waar bijsturing gewenst is. Astrid Vitaal brengt vervolgens verslag uit aan directie of bestuur.

Wil je het projectmanagement duurzame inzetbaarheid uitbesteden aan een professional?
Neem dan contact op met Astrid Vitaal voor het bespreken van de mogelijkheden en een vrijblijvende offerte.