Oriëntatiescan Duurzame Inzetbaarheid

Het succes van je organisatie is mede afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van je medewerkers. Zij hebben kennis van de organisatie en haar cultuur, je producten of diensten en de contacten met je klanten en leveranciers. Zij maken je organisatie onderscheidend ten opzichte van je concurrent. Het is dus van belang te investeren in je medewerkers, zodat zij ook op lange termijn zich kunnen en willen inzetten voor jouw bedrijf. Met oriëntatiescan duurzame inzetbaarheid krijg je inzicht in de factoren die specifiek in jouw organisatie spelen en met welke thema’s je aan de slag kunt gaan.

Oriëntatiescan duurzame inzetbaarheid: Wat speelt er? Waar liggen kansen?
Oriëntatie: Wat speelt er? Waar liggen kansen?

Wat houdt de oriëntatiescan duurzame inzetbaarheid in?

De oriëntatiescan duurzame inzetbaarheid van Astrid Vitaal bestaat uit een vragenlijst, die uitgezet wordt onder maximaal 10 personen, vaak management, ondernemingsraad en preventie medewerker. Uit de antwoorden krijg je een globaal beeld van wat er speelt binnen en buiten je organisatie. Hierna volgt een analyse waaruit duidelijk wordt waar de grootste risico’s en kansen liggen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Je krijgt hiermee inzicht in de thema’s, die naar verwachting de meeste invloed zullen hebben in de nabije toekomst op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zoals:

Ontwikkelingen

 • externe ontwikkelingen
 • organisatieontwikkelingen
 • demografische ontwikkelingen

Inzetbaarheid personeel

 • prestaties
 • gezondheid
 • vakkennis/vaardigheden
 • motivatie
 • werk-privébalans
 • veranderingsbereidheid
 • persoonlijk leiderschap
 • cultuur
 • toekomstige inzetbaarheid

Daarna ontvang je een advies met welke thema’s je het beste aan de slag kunt gaan. Met een onderzoek en advies duurzame inzetbaarheid kan ik vervolgens onderzoeken hoe deze thema’s zich precies in jouw bedrijf voordoen en welke interventies het beste in te zetten zijn. Astrid Vitaal ondersteunt je hier graag bij.

Wil je ook inzetten op duurzame inzetbaarheid van je medewerkers en starten met een oriëntatiescan?
Neem dan contact op voor het bespreken van de mogelijkheden en een vrijblijvende offerte.