Overgang en werk

Invloed van de overgang op het werk

Invloed van de overgang op het werk.

Vrouwen in de overgang ervaren vaak klachten. Opvliegers en stemmingswisselingen zijn hiervan de meest bekende. Maar het gaat hierbij ook om vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn en concentratieproblemen. Deze klachten hebben ook invloed op het werk van deze vrouwen. Tijdens de overgang kunnen sommige vrouwen de fysieke en psychische eisen van het werk minder goed aan. Een recent onderzoek van TNO geeft hier meer inzicht in.

De cijfers

Van alle vrouwelijke werknemers vanaf 40 jaar is 16% in de overgang. De overgang is de periode waarin het menstruatiepatroon van een vrouw verandert en de eerste menstruatievrije jaren. Deze periode gaat gepaard met schommelingen in de hormoonspiegel, die klachten en ongemakken met zich mee kunnen brengen. Van de vrouwen in de overgang geeft 80% aan in meerdere of mindere mate last te hebben van overgangsklachten. Bij slechts 2% van deze werknemers heeft dat geleid tot verzuim, maar 55% van deze vrouwen geeft aan dat deze klachten van invloed zijn op hun werk en 36% geeft aan dat zij hierdoor minder goed functioneren. TNO heeft deze cijfers verzameld in de Factsheet De Overgang: klachten en invloed op het werk, zie TNO-Factsheet-OvergangWerk.pdf.

Bespreekbaarheid

Gelukkig is het geen taboe meer om over de overgang te praten. Ruim 9 op de 10 vrouwen geeft aan haar overgangsklachten te bespreken met partner, familie of vrienden. 65% van de vrouwelijke werknemers waarvan de overgangsklachten van invloed zijn op hun werk, bespreekt dit ook op het werk. Dat gebeurt vooral met collega’s. Slechts 1 op de 8 bespreekt dit ook met haar leidinggevende. En dat is jammer. Want juist door het gesprek aan te gaan kun je samen kijken naar mogelijkheden. Want ruim de helft van deze vrouwen heeft behoefte aan ondersteuning op het werk. Hier ligt dus een rol van de werkgever om een open klimaat te creëren waarin klachten besproken kunnen worden en er ook actief naar te vragen in de gesprekken die je hebt met vrouwelijke medewerkers.

Wat te doen?

Lang niet alle vrouwen hebben evenveel last van de overgang. Waar de een moeiteloos door deze periode heen danst, heeft een ander zo veel klachten dat zij zich ziek moet melden. Wat zou je kunnen doen als een van jouwe medewerkers aangeeft last te hebben van overgangsklachten?

  • Gezond gewicht: Vrouwen met een gezond gewicht hebben minder last van overgangsklachten, dan vrouwen met overgewicht. Een gezonde leefstijl met voldoende beweging, ontspanning en gezonde voeding kan er al voor zorgen dat een vrouw fitter zich er doorheen slaat.
  • Overgangsconsulent: een gesprek met een overgangsconsulent geeft inzicht in de overgang. Zij geeft adviezen op het gebied van voeding, leefstijl, supplementen en medicatie om gezond door de overgang te komen.
  • Bedrijfsarts: In een preventief gesprek met de bedrijfsarts kan besproken worden wat de invloed van de klachten zijn op het werk en hoe daarmee om te gaan. Een bedrijfsarts kan ook doorverwijzen naar een andere professional op dit vlak.
  • Begrip en ondersteuning: Blijf met elkaar in gesprek zonder te oordelen. Kijk waar problemen kunnen ontstaan en ben samen creatief in het bedenken van oplossingen. De technieken van jobcrafting kunnen hier een hulpmiddel bij zijn.

Omdat deze periode gemiddeld 10 jaar duurt en klachten in de loop van die 10 jaar kunnen toenemen, is het zeker de moeite waard om hier als werkgever aandacht voor te hebben. Dit zal ten goede komen aan de productiviteit en aan het werkgeluk van je medewerkster. Mocht je hierover willen sparren, neem dan contact met mij op.

Astrid de Rooij – 23 mei 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *